Sách Britannica Discovery/ 12 cuốn + file nghe

590.000,0 325.000,0

Bộ sách Britanica dành được giải Nhất trong The 2007 Teacher’s Choice Award.
? Là 1 món quà tri thức tuyệt vời cho trẻ em. Bộ sách giúp các em khám phá thế giới xung quanh, hiểu biết về những khái niệm và giá trị cốt lõi trong cuộc sống.
?Đối với trẻ từ 3-6 tuổi nên nhìn tranh và nghe. Đối với trẻ trên 6 tuổi nên nghe trước và đọc sau.
Thông tin sách: – kích thước: Khổ A5
– KLT: 12 cuốn
?Danh sách các sách bao gồm:
1.The Me Book
2.Me and You
3.Colors
4.Shapes
5.Sounds
6.Words
7.Numbers
8.Time
9.Animals
10.The World Around Us
11.People and Places
12.Just for Fun