Sách 1000 words and pictures – A4

230.000,0 120.000,0

Sách 1000 words and pictures – Sách khổ A4

1000 Words and pictures là cuốn sách từ vựng hay nhất để đồng hàng cùng bé. Từ trang đầu đến trang cuối chứa hơn một ngàn từ và hình ảnh. Các từ được lựa chọn cẩn thận được chia thành hàng chục chủ đề hàng ngày, bao gồm Gia đình và Bản thân chúng ta, Quần áo, Nhà và Vườn và nhiều, nhiều hơn nữa.

Thông tin sách: kích thước: khổ A4. Số trang: 70trang (không tính bìa)