Sách 1000 Useful world

180.000,0 75.000,0

Cuốn sách 1000 Useful world

Một cuốn từ điển cho trẻ học từ vựng kết hợp tập thuyết trình duy nhất hiện có !!!

?Sách được phân chia thành hơn 20 chủ đề thường gặp trong cuộc sống của trẻ, mỗi chủ đề đều có phần từ vựng xen lẫn câu hỏi và trò chơi tương tác để trẻ dễ dàng tiếp cận và dễ nhớ từ vựng hơn.

?Điểm đặc biệt ở chỗ, các hình ảnh được thiết kế gần như là một sơ đồ liên đới, rất dễ để trẻ tập thuyết trình đơn giản, tạo không gian cho trẻ nói và lặp lại từ vựng nhiều nhất có thể.

?Đối với những bạn bắt đầu học tiếng anh: chỉ vào từng ảnh và đọc nhắc đi nhắc lại từ, và chỉ ra từ và hình ảnh kết hớp với nhau như thế nào, sau đó gợi ý một vài câu đơn giản cho các bạn tập nói.

?Cùng chơi một số game : “can you find…?”, Bố mẹ hỏi con đi tìm hình ảnh hoặc chữ tương ứng, rồi thưởng con bằng sticker hoặc khen thưởng. Đảm bảo các con sẽ rất hứng thú !

Thông tin sách: 62 trang A4