Good night GORILLA

250.000,0 120.000,0

Kích thước : 8.5 x 0.1 x 6.9 inches

Số trang : 40

Một cuốn sách nhất định phải có cho bé nhà bạn
Chúc ngủ ngon, Gorilla.
Chúc ngủ ngon, Voi.

Đó là giờ đi ngủ ở vườn thú, và tất cả các động vật sẽ đi ngủ.

Danh mục: , Từ khóa: