Finger prints 3- A4- 2cuốn

310.000,0 160.000,0

Finger prints là một khóa học tiếng Anh Mỹ ba cấp độ dành cho người học mầm non. Nó sử dụng phương pháp thực hành để kích thích sử dụng ngôn ngữ của trẻ em trong bối cảnh phát triển rộng hơn. Thông tin sách: Kích thước khổ A4, KLT: 2 cuốn/ 1level