Bộ Let’s go 5- 3rd- 2 cuốn ( SB+WB ) – A4

280.000,0 105.000,0

Bộ sách tiếng anh Let’s go 3rd có thể nói là bộ sách được nhiều nước trên thế giới sử dụng để giảng dạy tiếng anh cho các học sinh tiểu học, Ở Việt Nam bộ Let’s go được bộ giáo dục đào tạo Việt Nam được thẩm định là bộ sách có thể đưa vào sử dụng và giảng dạy trong các trường tiểu trong nước như 1 môn học tự chọn. Let’s go là bộ sách học Tiếng Anh do NXB Oxford ấn hành. cuốn Let’s go bao gồm 8 Unit, mỗi unit là chủ đề gần gũi vowiscasc em như: trường học, gia đình, bạn bè, trò chơi…. sẽ giúp các e có thể dễ tiếp cận bài học và áp dụng những gì đã học sử dụng cho giao tiếp hàng ngày, tạo một thói quen làm chủ ngôn ngữ cho các em. Thông tin sách: Kích thước A4. KLT: 2 cuốn/ 1 level( SB+WB)